Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2012

Alfabetització biotecnològica: molt més que una història de gens

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1619
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1619
 • Autores:

  Novo, Maite
  González, Ángel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Novo, Maite González, Ángel
  Palabras clave: Biotecnologia
  Resumen: Modern biotechnology (the genome and its associated technologies) is developing at breakneck speed, both in terms of basic research and its technological applications (from medicine to agriculture). In modern society, biotechnology exerts an increasingly important impact which will require critically informed citizens capable of taking decisions regarding biotechnological issues. This article reflects on the need to increase biotechnological literacy during compulsory education. La biotecnologia moderna (la genòmica i les seves tecnologies associades) s’està desenvolupant a una velocitat vertiginosa, tant en la recerca bàsica com en les seves aplicacions tecnològiques (de la medicina a l’agricultura). A la nostra societat, la biotecnologia cada cop exercirà un major impacte, i es requeriran ciutadans informats i crítics capaços de prendre decisions sobre aspectes biotecnològics. Aquest article reflexiona al voltant de la necessitat d’alfabetitzar biotecnològicament en les etapes formatives obligatòries.
  Año de publicación de la revista: 2012
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article