Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2013

Aprendre ensenyant: introducció del paper del mentor a la robòtica educativa

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1625
 • Autores:

  Marcos Pastor, Adrià
  Vives Ostios, Cristina
 • Otros:

  Autor según el artículo: Marcos Pastor, Adrià Vives Ostios, Cristina
  Palabras clave: Tecnologia educativa
  Resumen: In this work, a learning methodology based on joined students’ responsibility forknowledge transmission about robotics is proposed. The aim of this work is to reinforce students’ learnings in a significative form by giving special importance to their knowledge due to they have to transmit it to childhood students. In this process, the high school student plays a mentor role where not only learns about robotics but also puts communication and teamwork skills into practice. En aquest article, es proposa una metodologia d’aprenentatge de la robòtica basada en la coresponsabilitat dels alumnes d’ESO com a transmissors del coneixement. Es pretén reforçar els aprenentatges dels estudiants de forma significativa, i donar una gran importància als seus sabers transmetent-los a nens i nenes d’educació infantil. En aquest procés, l’alumne pren un rol de mentor on integra coneixements de robòtica, treballa la competència comunicativa i les habilitats de treball en equip.
  Año de publicación de la revista: 2013
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article