Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2013

Psicomotricitat i intel·ligències múltiples. Compartint un espai

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1627
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1627
 • Autores:

  Cardona Casanova, Yolanda
 • Otros:

  Autor según el artículo: Cardona Casanova, Yolanda
  Palabras clave: Psicomotricitat dinàmica
  Resumen: We are increasingly conscious that, in our schools, the student body is diverse with different necessities, interests, capacities and abilities. Facing this reality, we can ask the following question: what tools, resources, possibilities, do we have at school to help us get information about this plurality?There are many theories around Education, Teaching and Learning. Some help to give an answer to this question can be found in dynamic psychomotor activity and Gardner’s multiple intelligences.It was put into practice at Josep Fusté School (Alforja) with the group of pupils in level P5.The objective of this article is to show how two different types of work can be fusioned to become a resource to observe and plan our practice. It is meant to gather information to help us understand the necessities, interests, abilities and capacities of the children and, at the same time, to help us answer them.At all times, it is clear that there are more factors to take into account when deciding what can help each child to improve. That is why the results of the observation in the psychomotor room are used as an enriching complement to the daily practice at school. Cada cop som més conscients que a les nostres escoles hi tenim diversitat d’alumnat amb diferents necessitats, interessos, capacitats i habilitats. Davant d’aquesta realitat es planteja l’interrogant següent: quines eines, recursos, possibilitats, tenim a l’escola que ens poden ajudar a obtenir informació sobre aquesta pluralitat?Són moltes les teories que giren al voltant de l’educació, l’ensenyament i l’aprenentatge. La psicomotricitat dinàmica i les intel·ligències múltiples de Gardner han estat les que han ajudat a donar una resposta a l’interrogant que es planteja.L’experiència que es presenta ha estat realitzada a l’escola Josep Fusté d’Alforja amb el grup d’alumnes de P5.L’objectiu d’aquest article és mostrar com dos orígens de treball diferents es poden fusionar per convertir-se en un recurs per observar i planificar la nostra pràctica. El que es pretén és recollir informació que ajudi a entendre les necessitats, interessos, habilitats i capacitats dels infants i, a la vegada, ens hi permeti donar resposta.En tot moment es té present que hi ha més factors que cal tenir en compte a l’hora de decidir què pot ajudar a fer progressar cada infant. Per aquesta raó els resultats de l’observació feta a la sala de psicomotricitat són utilitzats com un complement enriquidor per a la pràctica diària a l’escola.
  Año de publicación de la revista: 2013
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Psicomotricitat dinàmica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar