Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2013

“Viatgem disfressats dins una caixa, enlairats per globus de colors”

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1628
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1628
 • Autores:

  Urgell López, Eva
  Florenza Satorres, Patrícia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Urgell López, Eva Florenza Satorres, Patrícia
  Palabras clave: Activitat motriu espontània
  Resumen: In this article we want to present the psychomotor experience with children from 3 to 6 years old, where the creativity and imagination in front of the proposed material, together with themselves are the protagonists.The comparison between three driving game correlative age groups shows the evolution of the game at the early age. En aquest article volem donar a conèixer l’experiència psicomotriu amb infants de 3 a 6 anys, en què la creativitat i la imaginació davant el material proposat són protagonistes, junt amb ells mateixos.La comparativa del joc motriu entre tres grups d’edats correlatives demostra l’evolució del joc en les primeres edats.
  Año de publicación de la revista: 2013
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Activitat motriu espontània
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar