Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2014

El reconeixement del present històric a l’educació primària. Cap a un ensenyament-aprenentatge interdiscilplinari dels temps verbals

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1633
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1633
 • Autores:

  Casas-Deseures, Mariona
 • Otros:

  Autor según el artículo: Casas-Deseures, Mariona
  Palabras clave: Didàctica de la llengua
  Resumen: This article is based on a research in language teaching which is about the recognition of the retrospective usage of the simple present tense (historical present) by students of 3rd and 6th of primary education. The results show that in order to solve the task students focus on their own experience, their world knowledge and their knowledge about temporal modifiers. The conclusions propose to teach verb tenses from an interdisciplinary perspective. Aquest article parteix d’una recerca sobre didàctica de la llengua que gira entorn del reconeixement del valor retrospectiu del present (present històric) per part d’alumnes de 3r i 6è d’educació primària. Els resultats mostren que els participants recorren a la seva experiència, al coneixement del món i al coneixement que tenen sobre els marcadors temporals per resoldre la tasca que se’ls proposa. A les conclusions es reflexiona sobre la necessitat de plantejar l’ensenyament-aprenentatge dels temps verbals des d’un punt de vista interdisciplinari.
  Año de publicación de la revista: 2014
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de la llengua
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar