Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2010

Competències i interdisciplinarietat

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1637
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1637
 • Autores:

  Conde, Carmen
  Pons, Josep Maria
  Macaya, Albert
  Girondo, Luisa
  Gavaldà, Antoni
 • Otros:

  Autor según el artículo: Conde, Carmen Pons, Josep Maria Macaya, Albert Girondo, Luisa Gavaldà, Antoni
  Palabras clave: Didàctiques específiques
  Resumen: El marc teòric de l’avaluació PISA caracteritza un model funcional per a les disciplines escolars que considera la interacció dels tres aspectes següents: fenòmens del món, sabers propis de les disciplines i processos o activitats de l’alumne. En aquest treball proposem una aplicació del model a les àrees de matemàtiques, medi social i educació artística, i analitzem la coincidència o no dels processos o actuacions promoguts per les diferents àrees estudiades. Fem prospecció de la necessitat d’un treball interdisciplinari que reculli la fenomenologia de l’experiència propera i que doni el marc per a la pràctica de processos intel·lectuals complexos.
  Año de publicación de la revista: 2010
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctiques específiques
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar