Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2010

La fotografia documental i la didàctica de les ciències socials

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1639
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1639
 • Autores:

  Arqué, Maite
 • Otros:

  Autor según el artículo: Arqué, Maite
  Palabras clave: Didàctica de les Ciències Socials
  Resumen: L’article parteix de la constatació que la fotografia documental és de gran utilitat per a l’ensenyament de les ciències socials, en particular a les aules d’educació primària. Els mestres han de promoure una actitud interrogativa davant de les imatges i, per aconseguir-ho, mostrem activitats que fomenten capacitats cognitives amb l’ús de recursos fotogràfics i que poden ser programades en diferents moments d’una seqüència didàctica.
  Año de publicación de la revista: 2010
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de les Ciències Socials
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar