Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2010

Proposta de seqüenciació didàctica en relació a les aportacions de l’àrea d’educació física a la competència comunicativa lingüística i audiovisual

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1640
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1640
 • Autores:

  Cañabate, Dolors
 • Otros:

  Autor según el artículo: Cañabate, Dolors
  Palabras clave: Programació didàctica
  Resumen: El present article recull reflexions i propostes sobre les aportacions que ofereix l’àrea d’educació física al desenvolupament de la competència comunicativa, amb l’objectiu de col·laborar activament a millorar-la. Des d’aquest compromís, en primer lloc, s’indiquen les capacitats relacionades amb la competència comunicativa i, posteriorment, es relacionen aquestes capacitats des de l’especificitat de les situacions d’aprenentatge que aporta l’àrea d’educació física.
  Año de publicación de la revista: 2010
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Programació didàctica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar