Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2010

La sessió de música a l’escola. Orientacions didàctiques i consideracions metodològiques per al seu plantejament

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1641
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1641
 • Autores:

  Barniol, Enriqueta
 • Otros:

  Autor según el artículo: Barniol, Enriqueta
  Palabras clave: Ensenyament musical
  Resumen: La preparació, organització i gestió que el mestre de música fa de la sessió de classe són elements clau per a l’èxit en la implantació de la matèria i, alhora, perquè repercuteixin directament en un correcte desenvolupament musical dels seus alumnes.
  Año de publicación de la revista: 2010
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article