Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2010

Contribució de la psicomotricitat al desenvolupament de les capacitats i a l’adquisició de competències en l’Educació Infantil

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1642
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1642
 • Autores:

  Cañabate, Dolors
  Martínez, M. Assumpció
  Viscarro, Isabel
 • Otros:

  Autor según el artículo: Cañabate, Dolors Martínez, M. Assumpció Viscarro, Isabel
  Palabras clave: Psicomotricitat
  Resumen: L’article pretén posar de manifest la contribució que es fa des de la pràctica psicomotriu al desenvolupament de les capacitats definides en l’actual currículum d’educació infantil. Entenem la psicomotricitat com la pràctica educativa que implica la globalitat de l’infant, mobilitzant les seves estructures motores, socioafectives i intel·lectuals. També atén el seu procés global a partir de les vivències corporals plaents que l’activitat motriu li proporciona. La sessió de psicomotricitat és un espai d’aprenentatge on els petits aprenen a aprendre, a saber fer i a saber ser i a estar en relació amb els altres.
  Año de publicación de la revista: 2010
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article