Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2010

La música i la dansa per millorar les competències bàsiques

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1644
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1644
 • Autores:

  Sánchez, Sara
  Suesa, Susanna
 • Otros:

  Autor según el artículo: Sánchez, Sara Suesa, Susanna
  Palabras clave: Didàctica de la Música
  Resumen: L’escola Mil·lenari, de Cardedeu, fa deu anys es va plantejar com millorar els resultats acadèmics de l’alumnat d’una forma creativa sense augmentar la càrrega lectiva de matèries bàsiques com les matemàtiques o la llengua. Com que es disposava d’un professorat amb una bona formació en música i dansa, i basant-se en investigacions que s’havien realitzat sobre els beneficis de la utilització de la música i la dansa en la formació de les persones, es va decidir incorporar la dansa com a assignatura al llarg de tota l’escolaritat i augmentar la càrrega lectiva de música. Després de l’aplicació completa del projecte s’ha pogut observar que els resultats acadèmics dels alumnes han millorat i, artísticament, són éssers humans més sensibles i creatius.
  Año de publicación de la revista: 2010
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de la Música
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar