Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2010

Nous mitjans per a vells problemes: matemàtiques i alguns recursos TIC

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1646
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1646
 • Autores:

  Girondo, Luisa
 • Otros:

  Autor según el artículo: Girondo, Luisa
  Palabras clave: Educació matemàtica
  Resumen: Les tecnologies de tractament de la informació estan canviant el panorama escolar, fins i tot d’una manera tan ràpida que no deixa temps a la reflexió serena d’avantatges i inconvenients. En el cas de l’àrea de les matemàtiques, aquests canvis són profunda i, si es fan de manera encertada, es valoren com a molt positius. Aquest article fa una reflexió al voltant d’alguns recursos TIC per millorar la competència matemàtica bàsica.
  Año de publicación de la revista: 2010
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article