Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2011

Autonomia, avaluació i cultura de centre

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1650
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1650
 • Autores:

  González, Mario
 • Otros:

  Autor según el artículo: González, Mario
  Palabras clave: autonomia
  Resumen: L’autonomia, en els centres educatius, no tan sols depèn del marc normatiu que la regula, sinó que s’hi exerceix en funció de la capacitat que tenen les institucions per explotar totes les possibilitats en l’adaptació del context escolar a les necessitats de la seva comunitat. I, tot i que la norma reguladora és la mateixa, les circumstàncies intrínseques i les de l’entorn, conjuntament amb les dinàmiques de cada centre, determinaran el grau d’autonomia real que acabarà desenvolupant cada centre educatiu.
  Año de publicación de la revista: 2011
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article