Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2011

La competència matemàtica bàsica: valoració de les dificultats que manifesten els alumnes

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1653
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1653
 • Autores:

  Girondo, Luisa
 • Otros:

  Autor según el artículo: Girondo, Luisa
  Palabras clave: Avaluació diagnòstica
  Resumen: En aquest article, s’hi esmenten les dificultats manifestades pels alumnes, en la prova d’avaluació diagnòstica relativa a l’àrea de matemàtiques, durant el curs 2010-11. I s’hi analitzen les posibles causes de les dificultats observades, per tal de veure quines millores es podrien incorporar en el treball d’aula.
  Año de publicación de la revista: 2011
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Avaluació diagnòstica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar