Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2015

Ensenyar història amb la contemporaneïtat. Un estudi de cas a l’ESO

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1658
 • Autores:

  Llusà, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Llusà, Joan
  Palabras clave: contemporaneïtat
  Resumen: En aquest article es presenten alguns dels resultats de la investigació portada a terme en el marc de la meva tesi doctoral, Ensenyar història des de la contemporaneïtat. Estudi de cas sobre la construcció i aplicació del concepte contemporaneïtat a l’ESO, dirigida pel Dr. Joan Pagès i presentada al juny d’enguany. El procés d’investigació desenvolupat m’ha permès obtenir informació sobre com es produeix el procés de construcció de la temporalitat en general i de l’operador contemporaneïtat en particular, alhora que presenta la possibilitat d’ensenyar una història comprensiva i funcional a partir del treball sistemàtic amb el temps històric i, molt especialment, amb un dels seus conceptes estructuradors: la contemporaneïtat.
  Año de publicación de la revista: 2015
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article