Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2015

Acció conjunta i desenvolupament d’habilitats sensoriomotores a la sala de psicomotricitat

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1660
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1660
 • Autores:

  Viscarro, Isabel
  Gilabert, Sandra
  Martínez, M. Asunción
 • Otros:

  Autor según el artículo: Viscarro, Isabel Gilabert, Sandra Martínez, M. Asunción
  Palabras clave: psicomotricitat
  Resumen: Aquest treball parteix de la teoria sociocultural de Vygotsky, en què la interacció és clau en el desenvolupament de l’infant. Pretenem analitzar de quina manera infants de tres a quatre anys construeixen el coneixement psicomotor de manera conjunta a partir de l’estudi de la interacció dins del joc sensoriomotor. L’anàlisi de les seqüències d’interacció mostren una gran diversitat d’interaccions entre els infants. D’altra banda, es posa de manifest que el paper de guia del psicomotricista deixa l’espai necessari perquè els infants creïn contextos d’acció propis.
  Año de publicación de la revista: 2015
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article