Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2015

El treball cooperatiu de les ciències socials i les matemàtiques. Accions de connexió universitària catalana

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1661
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1661
 • Autores:

  Callarisa, Joan
  Arumí, Pilar
  Torrents, Jacint
  Suñé, Jordi
  Grau, Víctor
  Olivé, Carme
  Girondo, Luisa
  Pons, Josep Maria
  Gavaldà, Antoni
 • Otros:

  Autor según el artículo: Callarisa, Joan Arumí, Pilar Torrents, Jacint Suñé, Jordi Grau, Víctor Olivé, Carme Girondo, Luisa Pons, Josep Maria Gavaldà, Antoni
  Palabras clave: treball cooperatiu
  Resumen: Aquest article pretén mostrar experiències de treball cooperatiu a dues universitats catalanes —la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Vic (UVic)— en dues àrees de didàctica: la de les ciències socials i la de matemàtiques. A partir de treballs específics de classe, s’ha fet una immersió teòrica i pràctica en el treball cooperatiu als alumnes del grau d’Educació Primària. En la part pràctica s’han analitzat les seqüències procedimentals dels treballs efectuats i s’han detectat actuacions positives i d’altres de millorables per ajudar els futurs mestres a ser competents en el treball cooperatiu amb els alumnes de primària.
  Año de publicación de la revista: 2015
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article