Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1991

II Simposi sobre l'ensenyament del Català als no-catalanoparlants

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4443
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4443
 • Autores:

  Oriol, Carme
 • Otros:

  Autor según el artículo: Oriol, Carme
  Palabras clave: Llengua Catalana
  Resumen: Els dies 4, 5 i 6 de setembre es va celebrar a Vic el Segon Simposi sobre l'Ensenyament del Català a No-catalanoparlants, organitzat pel Servei d'Ensenyament del Català del Departament d'Ensenyament, pel Servei d'Assessorament Lingüístic del Departament de Cultura i per l'Escola Universitària de Mestres Balmes dels Estudis Universitaris de Vic. El simposi va permetre conèixer quin era l'estat actual de l'ensenyament del català a no-catalanoparlants i quina era l'evolució que en aquests darrers anys havia sofert en els diferents àmbits de l'ensenyament. Les comunicacions presentades van ser nombroses i es van agrupar en diferents seccions: Infantil i Primària, Secundària, Estrangers, Formació del Professorat i General.
  Año de publicación de la revista: 1991
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Llengua Catalana
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar