Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2020

L'ensenyament al cicle superior a partir d’un projecte patrimonial. Un estudi de cas al Monestir de Sant Pere de Casserres

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4742
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4742
 • Autores:

  Callarisa Mas, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Callarisa Mas, Joan
  Palabras clave: Patrimoni cultural
  Resumen: Aquest article parteix d'una recerca sobre la didàctica del patrimoni, en què, a partir del seguiment d'un projecte interdisciplinari amb alumnes de sisè del cicle superior de primària en una escola d'Osona, s’observa com es treballa el patrimoni cultural centrat en un monestir i com es desenvolupen totes les àrees curriculars durant el curs. S'hi observen i analitzen, d'una banda, els resultats del treball curricular desenvolupat amb projectes interdisciplinaris i, d'una altra banda, el treball metodològic de la mestra.
  Año de publicación de la revista: 2020
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article