Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2020

La mort i el dol: en parlem a l'escola?

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4745
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4745
 • Autores:

  Saltó Echevarria, Maria
 • Otros:

  Autor según el artículo: Saltó Echevarria, Maria
  Palabras clave: mort
  Resumen: La mort i el dol són dos tabús dins de la nostra societat. Costa molt saber quines paraules cal dir, com cal intervenir i comprendre quins sentiments i reaccions apareixeran al llarg del procés de dol. Però com actuem quan es tracta d'un infant? Davant d'aquesta situació, els adults apostem per amagar informació, actuar com si res hagués canviat i, en molts casos, obviar els sentiments que viuen els infants. I en tot això, quin paper hi ha de tenir l'escola? És per això que es planteja una recerca basada a saber si l’escola és un espai adient, a analitzar com els mestres tracten la mort i el dol a l’escola i a saber quins coneixements i estratègies tenen per tal de treballar-los. La investigació ha seguit tres línies: una recerca teòrica sobre la mort i el dol en infants d'entre sis i vuit anys, unes entrevistes a una psicòloga i a dos mestres d'escoles tarragonines, i un qüestionari respost per un total de 91 mestres d'escoles públiques i concertades de la ciutat de Tarragona. Els resultats obtinguts mostren la manca de formació envers el tema i la  necessitat de treballar la mort i el dol a l’escola en edats primerenques i de comptar amb els recursos didàctics per intervenir davant d'una situació de mort o dol a l'aula. És per això que s'ha pogut desenvolupar un recull de propostes didàctiques per tal d'utilitzar-les i adaptar-les, si cal, en qualsevol etapa educativa.
  Año de publicación de la revista: 2020
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article