Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2020

El disseny universal d'aprenentatge com a motor inclusiu i d'implicació a l'aula

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4746
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4746
 • Autores:

  Cardona Lorenz, Clàudia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Cardona Lorenz, Clàudia
  Palabras clave: universalització de l’aprenentatge
  Resumen: Aquesta investigació pretén analitzar el disseny universal d'aprenentatge (DUA) i les seves orientacions per a la creació de contextos d'aprenentatge inclusius. Primerament, s'ha realitzat la recerca teòrica per conèixer amb profunditat aquest model. A continuació, s'ha desenvolupat una part procedimental dividida en dos apartats. En el primer, hi trobem una anàlisi de materials didàctics per detectar el compliment de les orientacions inclusives del DUA. En el segon apartat, s'hi fa una proposta pròpia alternativa als materials analitzats, en la qual els es tracten els continguts seguint en detall les indicacions del model estudiat.
  Año de publicación de la revista: 2020
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  universalització de l’aprenentatge
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar