Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2021

Indicadors d’avaluació per recollir informació a les sessions de psicomotricitat del segon cicle d’educació infantil

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4813
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4813
 • Autores:

  Segura Meix, Miriam
 • Otros:

  Autor según el artículo: Segura Meix, Miriam
  Palabras clave: Psicomotricitat
  Resumen: Són moltes les escoles que actualment aposten per una psicomotricitat vivencial. Els estudis existents i la difusió que se n’ha fet han permès que els mestres i els psicomotricistes apliquin programes educatius basats en aquest corrent. L’acte de dissenyar, escollir els materials, preparar la sala, etc. ja és un hàbit per a molts educadors. No obstant això, l’avaluació i la coherència amb el currículum actual no està prou consolidada en totes les escoles. En aquest article el que pretenem és facilitar la tasca docent i oferir recursos per poder dissenyar instruments de recollida de dades, partint del treball d’investigació previ d’un grup de mestres de diferents nivells educatius. Basant-nos en l’anàlisi del currículum del segon cicle d’educació infantil, es presenta una distribució temporal d’indicadors relacionats amb la disciplina de psicomotricitat que engloben aspectes motors, relacionals, afectius i conductuals.
  Año de publicación de la revista: 2021
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article