Title Date
Aportaciones del catálogo gallego al apartado de Chistes y anécdotas de ATU2013
Cinc rondalles mallorquines d’Antoni M. Alcover2013
Dos cuentecillos de Timoneda («Dos reales de lo que hay» y «Así los rompí») en la tradición oral moderna2013
Els relats humorístics d’arrel lingüística: consideracions a propòsit del tipus ATU 1699 («Malentesos entre parlants de diferents llengües»)2013
Imaxes de muller2013
Jean-François Bladé ou l’art de l’auto-collecte dans la forme brève2013
Las formas breves de la narrativa folklórica en la comarca de Valdejalón (Zaragoza)2013
Les comptines à caractère énigmatique dans le conte de tradition orale2013
Les contes facétieux et anecdotes avec trickster au Portugal2013
Les randonnées (contes énumératifs) – Entre récits, virelangues et facéties2013
Les rondalles publicades en revistes catalanes del segle xix: nous tipus localitzats en territori lingüístic català2013
Le temps bref des contes à rire2013
L’exemple moral: una forma breu de narrativa oral2013
Notícies . News2013
Presentació2013
Reflexions a propòsit de l’«Anecdotari artanenc» de Rafel Ginard2013
Relats protagonitzats pel Rector de Vallfogona en el Manuscrit de Sabater Carbonell2013
Set estudis de literatura oral2013
Short narratives and folktale variation in Greek folk culture2013
Traditional Balearic Folktales Associated with the Old Testament: Types and Structures2013