Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2013

Reflexions a propòsit de l’«Anecdotari artanenc» de Rafel Ginard

 • Identification data

  Identifier: RP:173
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP173
 • Authors:

  Guiscafrè Danús, Jaume
 • Others:

  URV's Author/s: Guiscafrè Danús, Jaume
  Keywords: classificació teoria del folklore gèneres folklòrics narratius acudit Anècdota
  Abstract: Aquest article pretén aportar algunes reflexions sobre la naturalesa de l’anècdota, entesa coma gènere narratiu autònom. Les dificultats o la impossibilitat de catalogar molts dels relatscontinguts en l’«Anecdotari artanenc», manuscrit i inèdit, del folklorista Rafel Ginard són,de fet, l’origen d’aquestes reflexions. La primera part del treball està dedicada a la descripciódel manuscrit i a la discussió dels problemes que suscita la catalogació dels relats que l’integren.Segueix a continuació una anàlisi comparativa de dotze propostes de definició o dedescripció de l’anècdota que han fet tants altres autors o folkloristes i de setze exemples queme’n proporcionaren els meus alumnes de l’assignatura Teoria del Folklore. La conclusió finalés que, tot i que té molts de punts de contacte amb la llegenda, el relat d’experiència personali, sobretot, amb l’acudit, l’anècdota se’n diferencia perquè sempre té un propòsit admiratiuo laudatori respecte del protagonista, que és una persona real o una celebritat, i perquè constitueixuna mena de precedent d’autoritat amb vista a la resolució de la situació vivencial icomunicativa que la suscita.
  Journal publication year: 2013
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Keywords:

  classificació
  teoria del folklore
  gèneres folklòrics narratius
  acudit
  Anècdota
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar