Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2016

Rumours and contemporary legends today: “The Vanishing Hitchhiker” in RumorFolk database

 • Identification data

  Identifier: RP:3229
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3229
 • Authors:

  Samper Prunera, Emili
  Oriol Carazo, Carme
 • Others:

  URV's Author/s: Samper Prunera, Emili Oriol Carazo, Carme
  Keywords: L’autoestopista del revolt RumorFolk base de dades llegenda contemporània rumor
  Abstract: Tot i que els rumors i les llegendes contemporànies estan molt presents en les nostres converses del dia a dia, sovint és difícil recollir-les a través de la tècnica de l’entrevista, ja que als informants els pot costar identificar clarament el que volem que ens expliquin.En la fase de recol·lecció dels materials és important, doncs, utilitzar estratègies que facilitin la tasca d’identificació de rumors i llegendes. Un cop recollits els materials, cal assegurar, així mateix, la seva preservació en les millors condicions possibles, de manera que es puguin consultar amb comoditat per tal d’abordar la fase següent que és la del seu estudi.Tenint en compte aquests aspectes, el present article explica les estratègies que es fan servir per a la recol·lecció de rumors i llegendes contemporànies en la recerca que es du a terme a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (Catalunya, Espanya). Així mateix descriu la forma en què s’organitza la informació obtinguda en la recerca i com aquesta informació s’introdueix en la base de dades especialitzada «RumorFolk», recentment creada a l’Arxiu de Folklore de la Universitat Rovira i Virgili. Finalment, tot aquest procés s’exemplifica amb l’estudi d’una de les llegendes que conté la base de dades i de la qual se’n conserven moltes versions: «L’autoestopista del revolt».
  Journal publication year: 2016
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Keywords:

  L’autoestopista del revolt
  RumorFolk
  base de dades
  llegenda contemporània
  rumor
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar