Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2022

‘Localised’ and ‘unlocated’ contemporary legends and their function on the Greek internet

 • Identification data

  Identifier: RP:5112
 • Authors:

  Nounanaki, Aphrodite-Lidia
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Nounanaki, Aphrodite-Lidia
  Keywords: llegendes contemporànies
  Abstract: Se sap que les llegendes contemporànies solen funcionar com a mitjà per sostenir les maneres imperants i les normes socials dominants. Així, se situen a prop del moment i el lloc de l’acció narrativa. En connectar-se a un lloc conegut determinat, és a dir, localitzar-se, promouen una sensació de plausibilitat. No obstant això, entre les llegendes que es troben a la Internet grega, poques històries relacionen l’esdeveniment narrat amb un lloc concret. La majoria de les llegendes conegudes es transmeten sense cap referència espacial i temporal. Després d’haver perdut la connexió amb llocs concrets, esdevenen, per tant, «no localitzades». De fet, la majoria de les llegendes contemporànies reconegudes que circulen a la xarxa grega solen ser representades com a incidents terrorífics que succeeixen a persones aleatòries en moments i llocs no especificats. Què suposa la pèrdua de la localitat per a la funció del gènere si va ser un dels elements clau que va convertir les llegendes modernes en històries possibles i versemblants? Contes? Com sembla que funcionen en línia? Encara existeixen històries localitzades? I si ho fan, la localitat millora la funció que ja tenen o finalment perd el seu impacte?
  Journal publication year: 2022
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article