Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2023

Poètica, paral·lelisme i sistemes semiòtics paralingüístics

 • Identification data

  Identifier: RP:5298
 • Authors:

  Argenter I Giralt, Joan A
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Argenter I Giralt, Joan A
  Keywords: paral·lelisme
  Abstract: Els estudis de Robet Lowth sobre el paral·lelisme en la poesia hebrea no solament van posar en qüestió la perspectiva occidental sobre allò que fa d’un vers un vers, sinó que van promoure’n una perspectiva etnopoètica. En aquest estudi es mostra primerament la naturalesa del paral·lelisme, la seva tipologia, la seva permeabilitat a través de la poesia i la prosa, el llenguatge escrit i l’oral, diversos gèneres verbals i comunicatius fins a la conversa ordinària i no planificada. També s’analitza el problema de la seqüencialitat i la simultaneïtat en el paral·lelisme.Quant al llenguatge i els sistemes semiòtics paralingüístics, se’n presenten i analitzen tres casos distints: 1) La coexistència de llengües on l’una (damin) és parasitària de l’altra (lardil, a l’illa de Mornington, Austràlia). 2) La coexistència d’un llenguatge natural i un sistema de comunicació vocal parasitari: l’espanyol i el xiulet de La Gomera. 3) La coexistència de la llengua tonal dels evuzok (ewondo) i un llenguatge tamborinejat basat en la transmissió dels tons vocàlics dels mots. S’identifiquen les estratègies de desambiguació i es defensa que la relació entre aquests sistemes és analitzable com a paral·lelisme, com ho és la relació entre el nom, la divisa verbal i la divisa tamborinejada ewondo.
  Journal publication year: 2023
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article