Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2012

La flora i la fauna centreeuropees dels Contes dels germans Grimm i llur correspondència a la traducció al català de Carles Riba

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:159
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP159
 • Autores:

  Riutort, Macià
 • Otros:

  Autor/es de la URV: Riutort, Macià
  Palabras clave: flora fauna traducció Carles Riba rondalles Grimm, contes
  Resumen: L’objectiu originari del present treball era estudiar com l’hel·lenista, traductor iescriptor Carles Riba havia escomès la traducció al català dels noms de plantes ianimals que apareixen a la versió alemanya dels Contes dels germans Grimm.L’interès del treball derivava de la constatació que Carles Riba havia dut a termela seva traducció dels contes grimmians quan encara no existien grans obreslexicogràfiques bilingües i quan la llengua encara no havia aconseguit assolirla consolidació del seu estàndard literari, en la qual va cooperar tant Riba ambla seva tasca. Al llarg de la realització d’aquest treball, el seu autor ha constatat,a més a més, que els noms de plantes i animals en els Contes dels germansGrimm apareixen distribuïts en estrats estilístics diferents, de manera que l’estudide la flora i la fauna a la versió alemanya dels contes es pot constituir enun mètode concloent amb vista a datar el moment de la creació del conte i alocalitzar el lloc de redacció, així com amb vista a situar l’origen del conte en unentorn popular o culte.
  Año de publicación de la revista: 2012
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  flora
  fauna
  traducció
  Carles Riba
  rondalles
  Grimm, contes
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar