Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2012

El llegat dels germans Grimm en el segle xxi: del paper a la pantalla

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:160
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP160
 • Autores:

  Samper Prunera, Emili
 • Otros:

  Autor/es de la URV: Samper Prunera, Emili
  Palabras clave: rondalla Terry Gilliam The brothers Grimm Kinder- und Hausmärchen Grimm
  Resumen: Les rondalles que els germans Grimm van recollir als Kinder- und Hausmärchenhan traspassat la frontera del paper amb nombroses adaptacions literàries, cinematogràfiqueso televisives. La pel·lícula The brothers Grimm (2005), de Terry Gilliam,i la primera temporada de la sèrie Grimm (2011-2012), de la cadena NBC, sóndos mostres recents d’obres audiovisuals que han agafat les rondalles dels Grimmcom a base per elaborar la seva ficció. En aquest article s’analitza el tractament deles rondalles que apareixen en totes dues obres (tenint en compte un precedent de1962, The wonderful world of the Brothers Grimm), així com el rol que adoptenels mateixos germans Grimm, que passen de creadors a convertir-se ells mateixosen personatges de ficció. Es recorre, d’aquesta manera, el camí invers al que hanrealitzat els responsables d’aquestes adaptacions: de la pantalla (gran o petita) estorna al paper, mostrant quines són les rondalles dels Grimm que s’han adaptat i dequina manera s’ha dut a terme aquesta adaptació.
  Año de publicación de la revista: 2012
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  rondalla
  Terry Gilliam
  The brothers Grimm
  Kinder- und Hausmärchen
  Grimm
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar