Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2013

Relats protagonitzats pel Rector de Vallfogona en el Manuscrit de Sabater Carbonell

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:179
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP179
 • Autores:

  Temporal i Oleart, Josep
 • Otros:

  Autor/es de la URV: Temporal i Oleart, Josep
  Palabras clave: català Rector de Vallfogona contarella rondalla d’enginy Sabater Carbonell
  Resumen: L'article consta de dues parts. La primera descriu les característiques formals i, a grans trets,els continguts generals del manuscrit de Sabater Carbonell; i la segona, centrada en els relatsprotagonitzats pel Rector de Vallfogona, en presenta detalladament els continguts i les característiquessingulars. De l’autor, en aquest estat de recerca, encara no se’n pot oferir mésclarícies que les que es desprenen de l’anàlisi del manuscrit. El manuscrit està escrit amb cal·ligrafia clara en un volum imprès de comptes comercials de 600 pàgines numerades, 193 de lesquals són en blanc, i set fulls desapareguts que contenien, segons l’índex d’autor, «Barcelona1820 a 1840». Els materials tenen indicació, per bé que no sistemàtica, d’informants i d’anyde registre (des del 1898 fins al 1923). Els materials que conté són miscel·lanis: etnopoèticareligiosa diversa, parèmies, endevinalles, embarbussaments, fórmules mnemotècniques, mimologismes,jocs, cançons, tradicions, rondalles i llegendes, més algun material no etnopoètic.Els relats protagonitzats pel Rector de Vallfogona són d’extensió diversa i proporcionatsalmenys per quatre informants; dos no contenen ni any ni informant. L’objectiu de l'articleés fer-ne l’edició i la classificació.
  Año de publicación de la revista: 2013
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  català
  Rector de Vallfogona
  contarella
  rondalla d’enginy
  Sabater Carbonell
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar