Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2014

L’epistolari de Rossend Serra Pagès: les folkloristes catalanes de començaments del segle XX

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:191
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP191
 • Autores:

  Palau Vergés, Montserrat
 • Otros:

  Autor/es de la URV: Palau Vergés, Montserrat
  Palabras clave: Rossend Serra Pagès epistolari estudis de dones literatura catalana història del folklore
  Resumen: L’anàlisi de l’epistolari que Rossend Serra Pagès va mantenir amb algunes de les seves alumnes de les classes de Folklore a l’Escola d’Institutrius i Altres Carreres per a la Dona ens permet constatar també des d’aquesta disciplina que les dones de principis del segle XX que van prendre part de forma activa en la vida cultural catalana pertanyien a unes classes benestants i que, des d’un ordre social conservador i seguint les premisses d’un feminisme burgès, ho van fer sense subvertir els papers assignats. Tot i això, sí que van modificar alguns dels codis socials que limitaven les vides de les dones, obrint nous espais de llibertat. I, tenint en compte les seves aportacions, van contribuir a l’estudi del folklore i a la promoció dels drets de les dones en els àmbits educatius, culturals i laborals.
  Año de publicación de la revista: 2014
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Rossend Serra Pagès
  epistolari
  estudis de dones
  literatura catalana
  història del folklore
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar