Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2015

«Les branques entrellaçades»: un motiu del folklore verbal i els gèneres mixtos

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:200
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP200
 • Autores:

  Argenter i Giralt, Joan A.
 • Otros:

  Autor/es de la URV: Argenter i Giralt, Joan A.
  Palabras clave: interpretació èmica prosimetrum balades angloamericanes i una narració beduïna romanços iberoromànics «Twining branches»
  Resumen: L’article aborda comparativament un motiu de l’art verbal i alhora la seva interacció amb un problema general de l’estudi del folklore: el dels gèneres mixtos i llur significació. El motiu en qüestió és designat «Twining branches» (E631.0.1) en l’índex de Thompson. S’assenyala l’eventual precedent clàssic ovidià i se’n considera la presència en romanços de la tradició romànica peninsular i en balades angloamericanes, gèneres versificats. Si comparteixen el motiu de les branques entrellaçades, difereixen en aspectes funcionals i argumentals. S’aporta una narració oral beduïna del desert Líbic que conté l’argument i el motiu. Aquest text oral és un gènere mixt: hi coexisteixen prosa i vers (prosimetrum). S’analitzen diferències funcionals respecte als textos anteriors i se’n vincula l’especificitat a la naturalesa de l’ordre social en la societat beduïna, a la ideologia que hi és hegemònica, a la identitat ètnica i a la cultura verbal beduïna arabitzada. S’interpreta el gènere mixt en funció de conceptes desenvolupats a partir de la poètica jakobsoniana i, sobretot, en funció del context en què es produeix, això és, de l’especificitat històrica i d’una interpretació èmica, la qual ens permet accedir a la significació que vehicula la juxtaposició de prosa i vers en un context d’actuació específic.
  Año de publicación de la revista: 2015
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  interpretació èmica
  prosimetrum
  balades angloamericanes i una narració beduïna
  romanços iberoromànics
  «Twining branches»
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar