Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2015

Les llegendes sobre el naixement i la infantesa de Jesús a la tradició catalana

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:207
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP207
 • Autores:

  Valriu Llinàs, Caterina
 • Otros:

  Autor/es de la URV: Valriu Llinàs, Caterina
  Palabras clave: fauna flora creença evangelis llegenda etiològica
  Resumen: A la tradició catalana hi ha un gran nombre de llegendes que tracten del naixement i la infantesa de Jesús i que s’articulen entorn d’episodis dels evangelis. L’estudi revisa més de 150 d’aquests relats provinents de diversos indrets del domini lingüístic, els confronta amb les informacions que aporten els evangelis, n’analitza els personatges principals, les estructures narratives, els aspectes literaris, les funcions que acompleixen en el context social, la ideologia que vehiculen i la seva intencionalitat moral. Finalment, es constata l’abundància i varietat de materials, la relació amb les creences religioses i màgiques, la funcionalitat estructural i ideològica i la seva importància en el context dels gèneres narratius orals així com en l’imaginari col·lectiu.
  Año de publicación de la revista: 2015
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  fauna
  flora
  creença
  evangelis
  llegenda etiològica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar