Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2018

Ensenyament i identitat en els reculls de literatura popular valenciana

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3260
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3260
 • Autores:

  Vidal Lloret, Vicent
 • Otros:

  Autor/es de la URV: Vidal Lloret, Vicent
  Palabras clave: literatura popular País Valencià recol·lecció folklòrica identitat ensenyament
  Resumen: La introducció de la llengua catalana a les escoles valencianes va implicar que mestres i professors haguessen de buscar materials per a impartir docència en aquesta llengua. Com va ocórrer en altres indrets, els ensenyants valencians van recórrer a la literatura popular per ensenyar llengua o continguts en català; també, però, aprofitaren el folklore valencià com una manera de canviar el model educatiu i formar individus conscients de la pròpia identitat. Així, a partir dels anys vuitanta es va produir un esclat de reculls folklòrics adreçats al públic infantil-juvenil. Aquests reculls sovint contenen pròlegs o introduccions que justifiquen la necessitat d’introduir el folklore a les aules, atès que es percep com una eina essencial per a recuperar la identitat col·lectiva. El contingut d’aquells pròlegs apunta constantment a la relació entre folklore i identitat i encara perviu en les publicacions més recents. En aquest article s’analitza aquesta mena de reculls i el context que els va fer possibles, amb el benentès que permeten explicar una part essencial de la història de la literatura popular valenciana recent.
  Año de publicación de la revista: 2018
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  literatura popular
  País Valencià
  recol·lecció folklòrica
  identitat
  ensenyament
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar