Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2020

D’Andersen a Carme Riera: una veu pròpia per a la sirena

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4102
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4102
 • Autores:

  Ferrando Simón, Mireia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ferrando Simón, Mireia
  Palabras clave: La veu de la sirena
  Resumen: La veu de la sirena (2015), de Carme Riera, adopta com a text de referència —o hipotext— el conte tradicional de «La sireneta», fixat per Hans Christian Andersen (1837). Aquest estudi caracteritza la relació dialèctica que estableixen sengles obres des del punt de vista de les teoritzacions de Gérard Genette (1982) sobre la hipertextualitat. Riera reconeix obertament el text d’Andersen com a referent alhora que en canvia el sistema de valors subjacent. S’apropia del conte cla ssic per a subvertir-lo i sotmetre’l així a una alteració ideolo gica interessada. El text resultant esdevé un títol original dins de l’àmplia trajectòria de l’escriptora mallorquina i projecta, així mateix, moltes de les constants de la seua literatura.
  Año de publicación de la revista: 2020
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article