Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2022

Nature Returns: Dolphins and Dinosaurs. On Fake News, Photoshop Urban Legends and Memes during the COVID-19 Lockdown

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:5110
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP5110
 • Autores:

  Kalmre, Eda
 • Otros:

  Autor según el artículo: Kalmre, Eda
  Palabras clave: notícies falses
  Resumen: L’article traça un rastre narratiu alimentat per publicacions i notícies falses a les xarxes socials durant els primers mesos de la quarantena de la COVID-19 sobre com la reducció de la contaminació causada per la quarantena suposadament tindria un efecte positiu en el medi ambient i la natura es recuperaria. L’estudi aporta llum al context del tema i observa el canvi de la retòrica a través de les matrius culturals de diversos gèneres. La discussió rau en el fet de si una imatge és capaç d’explicar una història creïble. Si aquest és el cas, quina relació hi ha entre context, veritat i retòrica i quin paper hi juga l’humor en tot això? Pel que fa a aquest tema, però, és fàcil observar com la visibilitat, que en les fake news forma part de la retòrica de la veritat, ja que el text va acompanyat d’una fotografia que representa l’esdeveniment, s’ha transformat en la crítica vernacular de la mateixa veritat. Pel que fa al material que es presenta aquí, un investigador de llegenda contemporània no pot ignorar els motius de llegenda utilitzats en les narracions visuals virals conegudes com mems.
  Año de publicación de la revista: 2022
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article