Revistes Publicacions URV: Revista Catalana de Dret Ambiental> 2021

Análisis jurídico de la protección del suelo, su repercusión en la salud de las personas y los ecosistemas y la nueva perspectiva hacia la salud del suelo en el marco del 'One Health'

 • Identification data

  Identifier: RP:4833
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4833
 • Authors:

  de la Varga Pastor, Aitana
 • Others:

  Author, as appears in the article.: de la Varga Pastor, Aitana
  Keywords: soil
  Abstract: El present treball estudia la protecció del sòl des de la vessant jurídica prestant especial atenció a la protecció de la salut. El marc teòric des del que es parteix és el de la salut planetària i la justícia planetària i, per tant, la necessitat de vetllar per la salut del sòl. El sòl com element natural complex desenvolupa nombroses funcions vitals per a la salut humana i del planeta que és precís protegir i recuperar. Al treball abordarem el concepte, les funcions que desenvolupa i la degradació que pateix. Analitzarem els instruments jurídics en el pla internacional, de la UE i estatal que el regula i corroborarem la manca de protecció unitària. El focus ha recaigut fins el moment en determinats aspectes sectorials relacionats amb la contaminació, en tant que és el més vinculat a la salut humana. El Pacte Verd Europeu ha reprès la necessitat de vetllar per la salut completa del sòl. Es presenten nombrosos reptes per a la societat i els sistemes jurídics per a assolir de forma efectiva la seva salut i el desenvolupament de les seves funcions més rellevants i vitals per al cap i a la fi assolir la salut dels éssers vius i del planeta el que inclou, per suposat, les persones.
  Journal publication year: 2021
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article