Revistes Publicacions URV: Revista Catalana de Dret Ambiental> 2022

Transició energètica i resiliència social: la implantació de les comunitats energètiques a Catalunya

 • Identification data

  Identifier: RP:4950
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4950
 • Authors:

  Jaria i Manzano, Jordi
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Jaria i Manzano, Jordi
  Keywords: Transició energètica
  Abstract: Les evidències de què el model de consum energètic que s’ha desenvolupat des de la Revolució industrial ha induït una transformació planetària que assoleix dimensions geològiques són manifestes. Al llarg d’aquest temps, el consum massiu de combustibles fòssils no només ha modificat el planeta, sinó que ha donat lloc a tot un seguit de canvis socials, la qual cosa, en particular, ha anat consolidant una cultura jurídica que avui és hegemònica. Tanmateix, les conseqüències de la transformació planetària d’origen antròpic que s’ha produït en el decurs de dècades d’ús intensiu de combustibles fòssils són del tal magnitud que exigeixen un replantejament en relació amb les nostres institucions i valors, per adaptar-les a les exigències que planteja l’evolució del complex ecosocial global, tot generant processos de reproducció social resilients que, en particular, han d’afectar, per força, al model energètic. A partir de la constatació de la bretxa antropocènica, això és, del decalatge entre els arranjaments institucionals i normatius actuals i les necessitats de les societats contemporànies en relació amb l’adaptació a la nova era geològica que l’activitat humana ha provocat en el Sistema Terra, s’explora un discurs basat en les idees de resiliència i inclusió, amb l’objectiu de proporcionar una narrativa que permeti afrontar els reptes ecosocials del moment. Atesa la importància del consum energètic en les dinàmiques de transformació planetària i en la configuració dels models de reproducció social, l’estudi es focalitza en aquest aspecte, per proposar un discurs a partir del qual es pretén fonamentar el concepte de comunitat energètica com instrument adaptatiu als reptes plantejats per la transformació planetària, tot abordant el marc jurídic actual per avaluar les seves possibilitats de desenvolupament a Catalunya, considerant les competències de la Generalitat en aquesta matèria.
  Journal publication year: 2022
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article