Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2014

Interpretació en Llengua de Signes Catalana d’una Cançó amb Alumnes De P5

 • Identification data

  Identifier: RP:3526
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3526
 • Authors:

  Muñoz Manero, Estel
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Muñoz Manero, Estel
  Abstract: Aquesta experiència didàctica pretén apropar als infants al món de les persones sordes i introduir la llengua de signes, llengua que usen part dels membres de la comunitat sorda, mitjançant la interpretació d’una cançó en Llengua de Signes Catalana (LSC).S’ha dut a terme amb infants de P5, i la idea va sorgir arrel d’una experiència prèvia que van fer els i les alumnes de primària d’una escola galega1. El plantejament va ser llavors, fer el mateix amb infants més petits, en aquest cas de 5 anys, i potenciar així l’aprenentatge primerenc, aprofitant les condicions de plasticitat neuronal que tenen durant els primers anys.També es pretén usar la llengua de signes com a estratègia inclusiva, per tal que els alumnes coneguin una realitat diferent a la seva, així com la llengua de les persones sordes i les seves característiques. Per una altra banda aquesta ha estat una activitat que ha permès adaptar-se als diferents ritmes de treball dels infants i respectar les seves característiques.
  Journal publication year: 2014
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article