Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2014

Clifford Geertz: La interpretació de les cultures, PUV, València, 2013, 458pp.

 • Identification data

  Identifier: RP:3534
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3534
 • Authors:

  Ferré Trill, Xavier
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Ferré Trill, Xavier
  Abstract: Els tòpics generats sobre aspectes culturals del model social vigent impedeixen de reflexionar sobre el significat de conceptes que demanen superar l'esquematisme i el mecanicisme monocausal. Les interpretacions antopològiques, algunes dels quals poden ser susceptibles de ser aplicades a les relacions entre societat i educació, aporten elements de treball per a plantejar definicions i anàlisis de referents socioculturals que ens són coetanis.
  Journal publication year: 2014
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article