Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2011

La psicomotricitat en l’àmbit escolar: un estudi de cas

 • Identification data

  Identifier: RP:3565
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3565
 • Authors:

  Anton Rosera, Montserrat
  Gimeno Martín, Saturnino
  Viscarro Tomàs, Isabel
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Anton Rosera, Montserrat Gimeno Martín, Saturnino Viscarro Tomàs, Isabel
  Keywords: Psicomotricitat
  Abstract: This article describes the state of psychomotive practice in nursery education schools of the region of Tarragona. Due to the width of the research only one part is shown. The aim of this section is to provide with information about the type of centre and its location, as well as the evaluation of psycho motive practice from the centre. The organizational aspects of this practice are also included. The research has been carried out over a period of seven academic years.109 schools from 55 towns took part at the beginning of the research and other 116 from 65 towns participated at the end of the study, thus including the 10 regions of Tarragona.Finally, the results are shown comparing the different items between the beginning and the end of the study as well as the conclusions according to the considered objectives.  En aquest article es descriu l’estat de la psicomotricitat a les escoles d’educació infantil de la província de Tarragona. Donada l’amplitud de la investigació, aquí, tan sols se’n presenta una part. Concretament, la que té com a objectiu aportar informació sobre la tipologia del centre i la seva situació geogràfica, així com la valoració que des del centre es fa de la psicomotricitat. També contempla els aspectes organitzatius d’aquesta pràctica. L’estudi es realitza en un període de set cursos acadèmics.En la investigació hi han participat 109 escoles distribuïdes en 55 municipis a l’inici de l’estudi i 116 escoles repartides en 65 localitats al final del període estudiat, amb representació a les 10 comarques tarragonines.Finalment, es mostren els resultats fent una anàlisi comparativa dels diferents ítems entre el curs d’inici i el del final de l’estudi i es presenten les conclusions d’acord amb els objectius plantejats.
  Journal publication year: 2011
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article