Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2011

Gabriel Comes Nolla (coordinador), Belén Parera Pozuelo, Gemma Vedriell Sánchez i Maria Vives García. (2009). La funció psicopedagògica en l’etapa d’educació secundària obligatòria. Tarragona, AROLA editors.

 • Identification data

  Identifier: RP:3567
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3567
 • Authors:

  Cornadó Rebate, Josep Maria
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Cornadó Rebate, Josep Maria
  Abstract: Quan es parla de “la funció psicopedagògica a l’ensenyament secundari obligatori”, hom ho relaciona amb la incorporació fa anys del psicopedagog als instituts. Els nens i nenes amb necessitats educatives especials que havien estat atesos a l’ensenyament primari, passaven a l’institut i calia un professional que fos qui vetllés per la seva adaptació, que donés suport al professorat i col·laborés amb les famílies. Aleshores va néixer aquest nou perfil professional als centres de secundària. Un perfil que es combinava de manera poc clara amb els psicopedagogs dels Equips d’Orientació Psicopedagògica. Calia doncs, anar perfilant les funcions de cada un amb l’objectiu de que les seves tasques fossin compatibles i complementàries.
  Journal publication year: 2011
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article