Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2012

Creences del professorat de la URV vers aspectes curriculars i metodològics de l’atenció educativa a l’alumnat amb discapacitat

 • Identification data

  Identifier: RP:3572
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3572
 • Authors:

  Vives García, Maria
  Vedriel Sánchez, Gemma
  Parera Pozuelo, Belén
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Vives García, Maria Vedriel Sánchez, Gemma Parera Pozuelo, Belén
  Keywords: Universitat inclusiva
  Abstract: The university students with disabilities is increasingly present in the classroom andshow a different educational needs of their peers to be the teacher that attends.Therefore, if you want an inclusive university suitable for all students withoutexclusions, it is necessary to train and assist teachers in this new role. This article aims to get home, through a survey, the maximum possible information about beliefs and knowledge of university teachers on teaching students with disabilities. And, therefore, their conclusions may help to improve teacher training for teaching staff. L’alumnat universitari amb discapacitat és cada vegada més present a les aules imostren unes necessitats educatives diferents a la dels seus companys i companyes que cal que el professorat les atengui. És per això, que si es vol una universitat inclusiva apta per a tot l’alumnat sense exclusions, és necessari formar i assessorar al professorat en aquesta nova funció. Aquest article, té com a objectiu principal obtenir, a través d’una enquesta, la màxima informació possible sobre creences i coneixements del professorat universitari sobre la docència a estudiants amb discapacitat. I, per tant, les seves conclusions, poden contribuir a millorar la formació docent d’aquest professorat.
  Journal publication year: 2012
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article