Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2012

Què en pensa l’alumnat d’educació secundària obligatòria amb baix rendiment acadèmic del seu ensenyament?

 • Identification data

  Identifier: RP:3575
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3575
 • Authors:

  Vives García, Maria
  Vedriel Sánchez, Gemma
  Parera Pozuelo, Belén
  Comes Nolla, Gabriel
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Vives García, Maria Vedriel Sánchez, Gemma Parera Pozuelo, Belén Comes Nolla, Gabriel
  Abstract: Hi ha alumnes escolaritzats en Educació Secundària Obligatòria (ESO) amb un baixrendiment acadèmic accentuat per un grau elevat de desmotivació, amb un alt risc de fracàs escolar.Per fracàs escolar s’entén normalment el fet de no aconseguir el títol acadèmic obligatori al finalitzar l’ Educació Secundària Obligatòria (ESO). Així, un alumne fracassa en el sistema educatiu quan no és capaç d’assolir el nivell derendiment mig esperat per la seva edat.
  Journal publication year: 2012
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article