Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2011

Salvador Giner (coord.): Teoría sociológica moderna, Ed. Ariel, Barcelona, 2011, 678pp.

 • Identification data

  Identifier: RP:3601
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3601
 • Authors:

  Ferré Trill, Xavier
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Ferré Trill, Xavier
  Abstract: El sociòleg Wright Mills deia que no hi havia res més útil com una bona teoria. Hi afegiria que una bona teoria és el constructe que supera les contradiccions empíriques i el referma com a paradigma. En el cas de la nostra especialitat, la teoria de l’educació es mou en la contradicció definida per la manca de relació entre formació cultural i ocupació en la societat postfordista -o societat industrial avançada-, on l’Index de Desenvolupament Humà és l’únic referent que permet plantejar vies de resposta a la marginalitat social (que continua essent el repte de les ciències socials).
  Journal publication year: 2011
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article