Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2013

Beltran, J. i Hernàndez, F. J. (2011). Sociología de la Educación. Madrid. McGrawhill. 286pp.

 • Identification data

  Identifier: RP:3615
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3615
 • Authors:

  Torres Sabaté, Maria Concepció
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Torres Sabaté, Maria Concepció
  Abstract: Res no és si no és social. Per 'social' cal entendre, a més de l'adscripció de classe, les variables culturals i polítiques que condicionen qualsevol fet que afecti la comunitat (Paul Natorp), o la nació (Alexandre Galí). Per aquest motiu contextualitzar l'anomenat sistema educatiu -com a indicador de la socialització de la ideologia dominant, o de la seva crisi sistèmica de valors- dins el context que arriba a explicar una pràctica -a priori- formativa és fonamental per a comprendre les crisis, i tal vegada, les opcions de futur (a mitjà termini) sobre la formacio del que s'ha definit com a capital humà.
  Journal publication year: 2013
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article