Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2015

Elaboració d’una rúbrica per avaluar la competència digital del docent

 • Identification data

  Identifier: RP:3632
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3632
 • Authors:

  Gisbert Cervera, Mercè
  Lázaro Cantabrana, José Luis
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Gisbert Cervera, Mercè Lázaro Cantabrana, José Luis
  Keywords: Competència digital docent
  Abstract: La progressiva digitalització dels diferents àmbits de desenvolupament dels ciutadans del S. XXI planteja unes noves demandes socials i una adaptació del sistema educatiu a aquestes.El desenvolupament de les competències clau dels individus, en concret de la competència digital (CD), és fonamental per poder viure i participar en la societat actual, una societat digital. El desenvolupament de la CD dels ciutadans implica una transformació en quant al què, al com s’aprèn i al com s’ensenya als centres educatius. Els docents necessiten unes destreses i habilitats, cada vegada més complexes,  relacionades amb la incorporació de les tecnologies digitals en el processos d’ensenyament-aprenentatge (E-A), aquestes formen part de la competència digital docent (CDD).La CDD és una competència per a la que els docents s’han de formar, tant en un moment inicial com de forma permanent. A la necessitat de formar-se en CDD sorgeix la necessitat d’avaluar el desenvolupament de la mateixa.Per a poder dur a terme un procés d’avaluació de la CDD s’ha dissenyat i validat una rúbrica que permeti recollir les dimensions de la competència i els seus nivells de desenvolupament.
  Journal publication year: 2015
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article