Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2015

La competència digital docent com a eina per garantir la qualitat en l’ús de les TIC en un centre escolar

 • Identification data

  Identifier: RP:3640
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3640
 • Authors:

  Lázaro Cantabrana, José Luis
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Lázaro Cantabrana, José Luis
  Keywords: Competència digital docent
  Abstract: La societat actual s’ha vist afectada pel ràpid i constant desenvolupament tecnològic de les darreres dècades. Els canvis impregnen tots els àmbits de desenvolupament de l’individu, des de la seva vida personal i quotidiana fins a la professional. Aquesta “revolució” tecnològica afecta al sistema educatiu i a com ha de formar els ciutadans del futur. La manera com s’ensenya als “nous aprenents” ha d’ajustar-se a les noves formes d’aprendre dels individus i a les noves demanades socials. Els alumnes necessiten unes competències clau per a participar de la societat actual, entre les que es troba la competència digital. En aquest sentit, els docents necessiten una competència digital docent adequada per a poder atendre les necessitats dels seus alumnes.
  Journal publication year: 2015
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article