Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2016

La innovació en la formació del professorat en un context global

 • Identification data

  Identifier: RP:3651
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3651
 • Authors:

  Montané Tuca, Mireia
  Amorós Basté, Carme
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Montané Tuca, Mireia Amorós Basté, Carme
  Keywords: Innovació educativa
  Abstract: El professorat segueix tenint una importància rellevant en l’educació de les noves generacions. Els canvis socials i culturals que hem viscut i que viurem demanen repensar el seu paper i quina és la formació que han de rebre, tant en el període de preparació o formació inicial com en el període d’accés a la professió com al llarg del seu itinerari professional. La WFATE com a Federació Internacional d’Associacions de Professors és una organització idònia per repensar els nous reptes i les noves necessitats formatives dels professors en un món cada vegada més global, sense deixar de respectar les singularitats del context de cada país. L’article aporta les principals idees que han estat formulades i debatudes al llarg del Congrés o Conferència celebrada a Barcelona l’abril del 2016 i que ha comptat amb la participació de professors en actiu dels diferents nivells educatius, acompanyats en alguns casos d’alumnes per exemplificar noves maneres d’ensenyar i d’aprendre, professors de les universitats i professionals que estan treballant en administracions educatives i en centres de recerca i suport a la funció docent.
  Journal publication year: 2016
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article