Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2018

L’autonomia universitària i la governança

 • Identification data

  Identifier: RP:3674
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3674
 • Authors:

  Moreso, Jose Juan
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Moreso, Jose Juan
  Abstract: Fa ja deu anys, en un estudi molt rellevant sobre les universitats europees, els autors Aghion et al. (2007) resumien en dos els factors que feien de les universitats europees insuficientment competitives: un finançament, públic i privat, insuficient i una governança ineficient. Aquest text aborda la segona qüestió. Més concretament, d’un aspecte, el jurídic, de la segona qüestió. La ubicació concreta de l’autonomia universitària a la Constitució espanyola de 1978 i la manera en què la jurisprudència constitucional ha entès aquesta ubicació representa entre nosaltres una dificultat afegida a l’hora de dissenyar el nostre futur. No es tracta d'un estudi per juristes sinó que es limita a explicar com la jurisprudència constitucional ha entès i quines mancances representa. Així mateix, es mostren les dificultats que aquesta doctrina comporta i algunes reflexions de futur. 
  Journal publication year: 2018
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article